8 maart Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering start om 20:00 uur in het clubhuis.